Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

SPEEDYPAWS‚ z.s.

Závody 2. 6. 2019

 

2. Záhlinické agility závody

 

Termín:           2. června 2019

Místo:             Fotbalové hřiště Záhlinice

Povrch:           tráva

Rozhodčí:       Eva Svobodová

 

Zodpovědná osoba: Petra Lochmannová (speedypaws@seznam.cz), tel. 777995288

Program:       1. zkouška A3

                     1. zkouška A2

                        2. zkouška A3

                        2. zkouška A2

                        Jumping open

                        1. hra A0 (jumping)

                        2. hra A0 (jumping)

                        1. zkouška A1

                        2. zkouška A1

 

Časový harmonogram:      7:15 – 7:45 hod prezence kat. A3

                                               8:00 prohlídka parkuru A3

                                               Dále bude upřesněno po uzávěrce přihlášek

Dva běhy pro kategorii A0 budou složeny pouze ze skokových překážek a tunelů. Přihlašování A0 jen přes www.kacr.info/ do A1 a do poznámky prosím uvést “KAT A0”. Každý tým i v kategorii A0 musí mít VP, tzn. nelze startovat jen na žádost o něj !!!

Přihlašování: https://www.kacr.info/competitions/2975

Startovné:      Člen KAČR 350 Kč první pes (300 Kč druhý pes téhož psovoda), nečlenům KAČR se startovné navyšuje o 100 Kč za každého psa.

Platba:            startovné zasílejte na účet:   1025808609/6100    var. symbol: 02062019

Do poznámky prosím uveďte své příjmení a číslo výkonnostního průkazu!!!

Uzávěrka přihlášek:   27.5. 2019 nebo po naplnění kapacity (80 týmů)

PLATBY musí být připsány na účet spolku do středy 29.5.2019 23:59. Platby, ktere příjdou po tomto termínu, budou vráceny zpět na váš účet!

 

Podmínky:

  • soutěží se dle platného řádu Klubu agility ČR;
  • platná povinná očkování (dle zákona);
  • každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění na ochranu zvířat proti týrání;
  • stáří psa pro závod je minimálně 18 měsíců;
  • po dobu závodu psovod plně odpovídá za svého psa (pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu či úhyn psa);
  • pořadatel ani majitel areálu nezodpovídá za úrazy psovodů;
  • majitel háravé feny je povinen oznámit tuto skutečnost pořadateli při prezenci;
  • pořadatel si vyhrazuje právo využít pořízené fotografie a videa, ať už v podobě hmotné, či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, sociální sítě, tiskoviny), s čímž souhlasí každý účastník akce.
TOPlist