Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

SPEEDYPAWS‚ z.s.

Závody 4. 5. 2019

 

 

 

Vás srdečně zve

na

 

1. ZÁHLINICKÉ DVOJZKOUŠKY

 

Termín:           4. května 2019

Místo:             Fotbalové hřiště Záhlinice

Povrch:           tráva

Rozhodčí:       Petr Dostál

 

Zodpovědná osoba: Petra Lochmannová (speedypaws@seznam.cz), tel. 777995288

 

Program:         2 x hra (kategorie A0) – týmy, které ještě nestartovaly v kat. A1, A2, A3

                                                    2x zkouška A1, A2, A3

 

Časový harmonogram:          7:30 – 8:00 hod prezence kat. A0

                                                   8:15 prohlídka parkuru A0

                                                   dále budou následovat 2 zkoušky pro A1, A2, A3.

Přesný časový harmonogram bude uvedený po uzávěrce.

 

Dva běhy pro kategorii A0 budou bez houpačky, slalomu, zdi a dvojité překážky. Přihlašování A0 jen přes https://www.kacr.info/competitions/2972/ do A1 a do poznámky prosím uvést “KAT A0”. Každý tým i v kategorii A0 musí mít VP, tzn. nelze startovat jen na žádost o něj !!

Startovné:      Člen KAČR 350 Kč první pes (300 Kč druhý pes) nečlenům KAČR se startovné navyšuje o 100 Kč za každého psa. V případě platby za více psů posílejte rozpis na email speedypaws@seznam.cz.

Platba:            na účet: 1025808609/6100, var. symbol: 04052019. 

                          Do poznámky prosím uveďte své příjmení a číslo VP.

Uzávěrka přihlášek:   26.4. 2019 nebo po naplnění kapacity (75 týmů)

Podmínky:

  • soutěží se dle platného řádu Klubu agility ČR;
  • platná povinná očkování (dle zákona);
  • každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění na ochranu zvířat proti týrání;
  • stáří psa pro závod je minimálně 18 měsíců;
  • po dobu závodu psovod plně odpovídá za svého psa (pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu či úhyn psa);
  • pořadatel ani majitel areálu nezodpovídá za úrazy psovodů;
  • majitel háravé feny je povinen oznámit tuto skutečnost pořadateli při prezenci;
  • pořadatel si vyhrazuje právo využít pořízené fotografie a videa, ať už v podobě hmotné, či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, sociální sítě, tiskoviny), s čímž souhlasí každý účastník akce.

 

            Akce je spolufinancována Zlínským krajem

        

                                        

                    

               

                                                                                

TOPlist