Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

SPEEDYPAWS‚ z.s.

Závody 6.10.2019

 

 

Srdečně Vás zvema

na

 

ZÁHLINICKÉ DVOJZKOUŠKY

 

Termín:           6. října 2019

Místo:             Fotbalové hřiště Záhlinice

Povrch:           tráva

Rozhodčí:       Karel Havlíček

 

Zodpovědná osoba: Petra Lochmannová (speedypaws@seznam.cz), tel. 777995288

 

Program:        2 x hra (kategorie A0) – týmy, které ještě nestartovaly v kat. A1, A2, A3

                        Bude otevřeno pouze v případě přihlášení 10 psů celkem

                        2x zkouška A1, A2, A3, vel. kategorie XS, S, M, ML, L

Přihlašování na: https://www.kacr.info/competitions/3114

 

Časový harmonogram:          7:30 – 8:00 hod prezence kat. A0

                                               8:15 prohlídka parkuru A0

                                               dále budou následovat 2 zkoušky pro A1, A2, A3.

                                               Přesný časový harmonogram bude uvedený po uzávěrce

 

Dva běhy pro kategorii A0 se budou skládat pouze ze skokových překážek a tunelů.

Každý tým i v kategorii A0 musí mít VP, tzn. nelze startovat jen na žádost o něj !!!

Přihlašování do kat. A0: https://docs.google.com/forms/d/19Vx1QSPKGeHfQig4JLtpkFSspqHY30RxBMvCWX8yHKs/edit

 

Startovné:      Člen KAČR 350 Kč první pes (300 Kč druhý pes téhož psovoda), nečlenům KAČR se startovné navyšuje o 100 Kč za každého psa.

 

Platba:            startovné zasílejte na účet:   1025808609/6100                                                                

                        var. symbol:    06102019

                                Do poznámky prosím uveďte své jméno a příjmení!

 

Uzávěrka přihlášek:   29.9. 2019 nebo po naplnění kapacity (80 týmů)

 

Podmínky:

  • soutěží se dle platného řádu Klubu agility ČR;
  • platná povinná očkování (dle zákona);
  • každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění na ochranu zvířat proti týrání;
  • stáří psa pro závod je minimálně 18 měsíců;
  • po dobu závodu psovod plně odpovídá za svého psa (pořadatel nezodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu či úhyn psa);
  • majitel háravé feny je povinen oznámit tuto skutečnost pořadateli při prezenci;
  • pořadatel si vyhrazuje právo využít pořízené fotografie a videa, ať už v podobě hmotné, či digitalizované (nehmotné) pro veškeré propagační materiály, jak v tištěné, tak v elektronické podobě (např. webové stránky, sociální sítě, tiskoviny), s čímž souhlasí každý účastník akce.

 

Odesláním startovného a účastí na závodech závodníci vyjadřují souhlas se zveřejněním výsledků v systému Agigames.cz (www.agigames.cz)

TOPlist